Ginekologija i akuserstvo knjiga online dating


05-Mar-2016 04:40

Ova oboljenja ograničavaju aktivnost, otežavaju i ugrožavaju život bolesnika i jedan su od najčešćih uzroka smrti savremenog čoveka.

[1] Kliničko-epidemiološka, naročito prospektivna, istraživanja utvrdila su činioce koji su se u statistički značajnoj meri javljali udruženo sa nastankom mnogih kardiovaskularnih oboljenja (koronarna bolest, angina pektorios, cerebrovaskularna oboljenja itd.), takvi činioci, odnosno prekursori oboljenja, se nazivaju činioci rizika odnosno faktorima rizika.

godine, američkog Ministarstva zdravlja i uslužnih delatnosti 2000.

godine i Međunarodne agencije SZO za istraživanje kancera, 2002. Osim toga, klasifikovan je i kao karcinogen koji se sreće na radnom mestu od strane Finske (2000.) i Nemačke vlade (2001.).

Dodatni rizik od izloženosti na radnom mestu je procenjen na 12-19%.

Više nedavnih pregleda potvrdilo je ozbiljnost rizika koje duvanski dim iz okruženja ima po zdravlje i život.

ginekologija i akuserstvo knjiga online dating-42

portomaso casino malta online dating

Na taj način, smanjivanjem incidence i prevalence i sledstvene onesposobljenosti, omogućiće se ostvarenje ne samo cilja „dodati godine životu“ već i cilja „dodati život godinama“.

Njihova težina zavisi od stepena poremećaja krvotoka.

Kardiovaskularna oboljenja mogu se javiti u svim životnim dobima, od rođenja (urođena srčana mana), pa do kasne starosti.

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju oboljenja srca i krvnih sudova.

ginekologija i akuserstvo knjiga online dating-18

iting online dating

Ova oboljenja dovode do poremećaja u snabdevanju krvi svih oragana, što izaziva pojavu odgovarajućih simptoma i kliničkih znakova.

godine nalazila u grupi zemalja sa visokim rizikom umiranja od bolesti srca i krvnih sudova. godini, bolesti srca i krvnih sudova činile su više od polovine smrtnih ishoda (56,0%).